Naše zásady

Přinášíme aktuální témata v kontextu. Zapomenuté souvislosti, které ovlivnily dnešní světovou situaci. Chceme šířit důležitá témata mezi mladou generaci s využitím nových médií jako je tiktok či youtube.

Náš tým

Ray Baseley

Ray Baseley

Zaměřuje se světové i domácí dění. V reportérské práci se zaměřuje na východní evropu, blízký východ, sociální problematiky a pokrývání klimatické změny a její vlivů.

Filip Kušmirek

Filip Kušmirek

Kontext v historii. Filip vždy v tématech nalézá souvislosti a spojitosti z dob minulých, krom toho jsou pro něj také klíčová témata kolem techniky, financí a hlavně soukromí.

Anna Stachurová

Anna Stachurová

Anička má u nás na starosti webový development a je také naší markeťačkou, nesmíme opomenout to, že je také korektorkou všeho, co od nás jde ven.

Jan Palacký

Jan Palacký

Je to mág na vše technické. V Raw media se Honza věnuje čemukoliv kolem techniky, internetu a webů a má to samozřejmě v našem studiu nastarost.